Baza księgozbiorów parafialnych kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich
pl en ru

Kwerenda geograficzna

Kwerenda geograficzna prezentuje pełny inwentarz księgozbiorów w poszczególnych parafiach. W okno wyszukiwania można wpisać dowolną cześć nazwy konkretnej parafii, dekanatu, archidiakonatu lub diecezji. Wyszukiwarka reaguje sugestiami konkretnych jednostek administracyjnych. Wybranie parafii powoduje automatyczne wyświetlenie wyników, natomiast kliknięcie w wyższe szczeble administracji powoduje ograniczenie wyboru do jednostek podległych oraz umożliwia ich przejrzenie na liście dialogowej. Dzięki temu można przeglądać wszystkie księgozbiory danego dekanatu bez znajomości nazw konkretnych miejscowości.

W kwerendzie geograficznej prezentowane wyniki podzielone są na dwie części. Na górze strony pojawiają się informacje na temat samej parafii, czyli jej położenie geograficzne, typ patronatu, liczba książek znajdujących się księgozbiorze, data wizytacji i źródło informacji. Na dole prezentowana jest lista dzieł składających się na księgozbiór. Każda książka opisana jest przez imię i nazwisko autora, pełny tytuł oraz źródło jego identyfikacji.

Kwerenda bibliograficzna

Kwerenda bibliograficzna prezentuje wykaz wszystkich parafii, w których znajdowało się wybrane dzieło. W okno wyszukiwania można wpisać dowolną cześć imienia i nazwiska autora lub tytułu książki. Wyszukiwarka reaguje sugestiami konkretnych twórców i dzieł. Wybranie którejkolwiek sugestii powoduje wyświetlenie listy wszystkich książek danego autora.

W kwerendzie autorskiej wyniki również są podzielone są na dwie części. Na górze pojawiają się informacje o autorze, natomiast na dole prezentowana jest lista napisanych przez niego książek. Każde dzieło opisane jest przez pełny tytuł, źródło identyfikacji oraz link do publicznie dostępnej kopii cyfrowej (jeżeli taka istnieje). Po kliknięciu w daną pozycję otwiera się lista wszystkich parafii, posiadających egzemplarz wybranego dzieła. Parafie są pogrupowane zgodnie z przynależnością do kolejnych szczebli administracji kościoła. Na początku prezentowane są diecezje, następnie po wyborze jednej z nich archidiakonaty, a na końcu dekanaty. Każdy szczebel hierarchii jest uzupełniony informacją, ile egzemplarzy danej książki znajdywało się we wszystkich parafiach należących do danej jednostki administracyjnej kościoła.

Wykaz skrótów

W bazie danych prezentowane są źródła informacji odnoszące do źródeł rękopiśmiennych i wydawnictw źródłowych zawierających inwentarze księgozbiorów oraz źródła identyfikacji odnoszące do monografii, słowników, encyklopedii, bibliografii, oraz stron internetowych, z których zaczerpnąłem brzmienie tytułu książki oraz dane na temat autora. Wszystkie źródła prezentuję w formie skrótów:

Źródła informacji

Sources of identification

 • archieven.nl – strona internetowa pozwalająca przeszukiwać zasoby archiwów holenderskich (www.archieven.nl)
 • BJ – Podstawowy Katalog Alfabetyczny druków zwartych wdanych do roku 1949 Biblioteki Jagiellońskiej (www.bj.uj.edu.pl/pka-info)
 • CCFR – Catologue collectif de France (www.ccfr.bnf.fr)
 • CGN - Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, Paris 1897-1981
 • dbc.wroc.pl – Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (www.dbc.wroc.pl/dlibra)
 • DDB – Die Deutsche Bibliothek (www.dbf.ddb.de)
 • DdS – Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, direct. M. Viller, Paris 1937-1995
 • DdTC – Dictionnaire de théologie catholique, direct. A. Vacant, Paris 1930-1972
 • EC – Enciclopedia cattolica, com. Dirett. G. Pizzarolo, Citta del Vaticano, 1948-1954
 • EK – Encyklopedia Katolicka, t. 1-20, r. 1973-2014
 • Estreicher – K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. III. Druki XV-XVIII., Kraków 1891 -2000, skany książki: (http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/indeks/szukaj.html)
 • Estreicher.uj.edu.pl - internetowa baza danych oparta: K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. III. Druki XV-XVIII., Kraków 1891 -2000 (http://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/szukaj.html)
 • Europeana.eu – biblioteka cyfrowa gromadząca odnośniki do europejskich zbiorów zdigitalizoweanych zabytków prowadzona przez Europeana Foundation (www.europeana.eu/portal/)
 • GoogleBooks – wyszukiwarka książek firmy Google (www.books.google.pl/)
 • Harvard – Harvard Libraries (www.lib.harvard.edu)
 • pw.kasaty.pl - serwis „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej oraz Śląsku w XVIII i XIX w.” (http://pw.kasaty.pl)
 • Ignatianum - Katalog Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filozoficznej (www.ignatianum.edu.pl)
 • J. Szady (2008) - J. Szady, Księgozbiór parafialny w prepozyturze wiślickiej w drugiej połowie XVIII wieku, Lublin 2008
 • jbc.bj.uj.edu.pl – Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra)
 • Kapruk – W. Kapruk, Biblioteka marianów w Puszczy Korabiewskiej (Mariańskiej) na podstawie inwentarza z 1845 r., ABMK t. 69, r. 1998, s. 171-398
 • KCSD – Katalog Centralny Starych Druków Biblioteki Narodowej
 • Kórnik – Katalog Starych Druków Biblioteki Kórnickiej (www.bkpan.poznan.pl)
 • KSD – Katalog Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
 • MDZ - Münchener Digitalisierungszentrum (www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=startseite&l=it)
 • Nukat.pl - Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych (www.nukat.pl)
 • Pacevicius – A. Pacevičius, Žemaičių kalvarijos dominkanų bibliotekos autoriai ir knygos 1820 metais, Knygotyra, t. 36, r. 2000, s. 290-309
 • PEK – Podręczna Encyklopedia Kościelna, oprac. Ks. S. Gall, Warszawa 1904-1916
 • Pelczar – J. S. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce, Kraków 1917
 • SBN – Instituto Centrale per il Catalogo (opac.sbn.it)
 • Schuppe – F. Schuppe, Katalog der Bibliothek der katolischen Stadtpffarrei zu Neisse, Neisse 1965
 • SPH – W. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1: Słownik hagiografów staropolskich, t. 2: Bibliografia hagiografii staropolskiej, Lublin 2007
 • SPTK - Słownik polskich teologów katolickich, pod. red. H. Wyczawskiego, Warszawa, t. 1-4, r. 1981-1984.
 • T. Moskal (2005) - T. Moskal, Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w., Sandomierz 2005
 • The British Library – The British Library general catalogue of printed books to 1975, ed. J. Emmett, London 1979-1987
 • ULB – Universitäts und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (www.bibliothek.uni-halle.de/)
 • Watykan – Biblioteca Apostolica Vaticana (www.bav.vaticana.va)
 • WBC – Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (www.wbc.poznan.pl/dlibra)
 • www.worldcat.or - strona internetowa pozwalająca przeszukiwać zasoby bibliotek zrzeszonych w Online Computer Library Center, Inc. (www.worldcat.org)