Baza księgozbiorów parafialnych kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej w czasach stanisławowskich

Baza danych powstała w ramach projektu badawczego „Od listu pasterskiego do plebańskiego kazania – działalność Kościoła katolickiego jako kanał międzystanowego przekazu kulturowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich” (DI2012 018742), finansowanego w ramach programu „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Baza docelowo będzie prezentowała dane na temat zawartości księgozbiorów parafialnych pięciu katolickich diecezji: chełmskich obu obrządków, płockiej, wileńskiej i krakowskiej. Aktualnie dostępne są inwentarze biskupstwa płockiego.

Udostępniane są dane na temat tych księgozbiorów, których inwentarze zachowały się w archiwach i bibliotekach centralnych danej diecezji czyli w Lublinie (dla diecezji chełmskich i wschodniej części diecezji krakowskiej), Płocku, Wilnie i Krakowie. Nie przeprowadzałem szczegółowych poszukiwań w archiwach parafialnych. Osoby pragnące udostępnić posiadane dane na temat parafii nie uwzględnionych w tej bazie, zapraszam do współpracy.

Niniejsza strona internetowa nie jest edycją źródłową, ale opracowaniem. Nie prezentuję źródłowych brzmień nazw książek, ale zidentyfikowane tytuły lub wyłącznie autora w zależności od szczegółowości informacji zawartej w inwentarzu. Nie zdecydowałem się na wykonanie edycji źródła ze względu na charakter badań. Sposób zapisu książki był bardzo zróżnicowany w związku z czym poprawna edycja była by bardzo czasochłonna, podczas gdy archiwach kościelnych i Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego nie można wykonywać reprodukcji cyfrowych. Z drugiej strony, poprawna identyfikacja tytułu lub autora danej książki jest możliwa nawet w sytuacji błędnej rejestracji kilku liter. Nie mniej dysponuję zapisem wszystkich źródłowych opisów książek. Osoby zainteresowane ich poznaniem proszę o kontakt.

W tradycyjnych aneksach umieszczanych w opracowaniach na temat księgozbiorów parafialnych dane prezentuje się wyłącznie w jeden sposób. Część badaczy zamieszcza listę autorów i przypisuje się do nich parafie, w których wystąpiła dana książka, w część prezentuje zawartość księgozbiorów w poszczególnych parafiach. Niniejsza baza łączy oba sposoby i umożliwia przeszukiwanie danych za pomocą kwerendy geograficznej i autorskiej.