Baza księgozbiorów parafialnych kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich
pl en ru

Bibliografia gromadzi dane na temat wszystkich opracowań naukowych dotyczących księgozbiorów parafialnych w Rzeczypospolitej w okresie od XVI do XVIII wieku. Nie obejmuje natomiast bibliotek katedralnych, kolegiackich i zakonnych. Osoby znające publikacje, nieumieszczone w poniższym wykazie proszę o kontakt.


 1. Bazielich W., Resztki biblioteki parafialnej w Starym Sączu, „Roczniki Biblioteczne”, 1962, t.6, nr 3/4, s. 147–170.
 2. Biernacka A., and Dubiński M., Zarys historii bibliotek parafialnych w Polsce, „Archiwa, Biblioteki, i Muzea Kościelne”, 2000, t.73, s. 9–21.
 3. Chlewicka A., Księgozbiór parafialny z Krasnego w świetle XVIII-wiecznych inwentarzy, w: W kręgu historii i bibliologii . Prace ofiarowane ks. profesorowi Michałowi Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Zdzisław Kropidłowski, Bydgoszcz 2007, s. 173–203.
 4. Dwornicka I., Dzieje i zawartość biblioteki parafialnej żywieckiej, „Karta Groni”, 1989, nr 15, s. 35–42.
 5. Gierliński J., Ks. Tomasz Robiński (1717-1786), założyciel biblioteki parafialnej w Kwilczu, „Archiwa, Biblioteki, i Muzea Kościelne”, 1964, t. 8, s. 268-270.
 6. Główka D., Księgozbiory duchowieństwa płockiego w XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 1995, t.102, nr 2, s. 15–26.
 7. Gursztyn K., Biblioteki parafialne w dekanacie kazimierskim w XVII-XVIII wieku, „Sprawozdania z Czynnrści Wydawniczych TNKUL”, 1963, t.14, s. 212–213.
 8. Hapta K., Literatura o treści świeckiej w bibliotekach parafialnych archidiakonatu sądeckiego (koniec XVI wieku), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2004, t.82, s. 79–83.
 9. Haptaś K., Biblioteki parafialne dekanatu mieleckiego u schyłku XVI wieku, „Rocznik Mielecki”, 2003, t.6, s. 13–29.
 10. Jamioł K. P., Biblioteki parafialne dekanatów krakowskich: Lelów i Wolbrom w XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki, i Muzea Kościelne”, 2012, t.98, s. 121–148.
 11. Kapuściński J., Archiwum parafialne w Lgocie Wielkiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2007, t.86, s. 117–188.
 12. Kardyś P., Księgozbiory kościołów w dekanatach bodzentyn i kunów w latach 1738 - 1739 w świetle zbiorów archiwum diecezjalnego w Kielcach, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2009, t.92, s. 129–139.
 13. Kmietowicz W., Krótka historia biblioteki parafialnej w Muszynie, „Almanach Muszyny”, 2004, t.14, s. 23–36.
 14. Kowalski K. M., Księgozbiory parafialne archidiakonatu pomorskiego w XVI-XVIII w: Studium z dziejów kultury intelektualnej Prus Królewskich, Gdańsk 1993.
 15. Kozi J., Zbiory starych książek w bibliotekach parafialnych i klasztornych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1976, t.32, s. 249–271.
 16. Kracik J., Biblioteka parafialna a prywatne księgozbiory duchowieństwa. Dekanat Nowa Góra w XVII – XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki, i Muzea Kościelne”, 1976, t.32, s. 249–271.
 17. Maciaszek C., Biblioteki parafialne diecezji płockiej na przełomie XVI i XVII wieku (mps KUL), Lublin 1973.
 18. Marszalska J., Zarys dziejów Biblioteki Parafialnej w Czchowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1998, t.69, s. 399–406.
 19. Mazur H., Biblioteki parafialne w dekanacie Książ Wielki w drugiej połowie XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2007, t.88, s. 109–131.
 20. Moskal T., Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w:, Sandomierz 2005.
 21. Pabin W. A., Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1901-1965, „Studia Theologica Varsaviensia”, 1970, t.8, nr 2, s. 349–368.
 22. Rajman M., Rubryka “Księgi” w tzw: Tabelach Załuskiego z roku 1748 (Z problematyki badań nad bibliotekami parafialnymi w diecezji krakowskiej w XVIII wieku), w: Bibliologia, literatura, kultura, pod red. M. Konopka and M. Zięba, Kraków 1999.
 23. Rozynkowski W:, Księgozbiór parafii dekanatu chełmżyńskiego w świetle najstarszej wizytacji z 1641 roku, „Folia Toruniensia”, 2002, t.2/3, s. 177–181.
 24. Rulka K., Stan badań nad księgozbiorami diecezji włocławskiej oraz postulaty badawcze na przyszłość, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1973, t.26, s. 5–57.
 25. Skrzyniarz R., Księgozbiór parafialny w Bielinach według wizytacji z 1738 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2000, t.74, s. 415–418.
 26. Szady B., Księgi kaznodziejskie z końca XVIII wieku w Beszowej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2005, t.82, s. 289–304.
 27. Szady J., Księgozbiór parafialny w prepozyturze wiślickiej w drugiej połowie XVIII wieku, Lublin 2008.
 28. Szymański J., Archiwum i biblioteka parafialna w Wojniczu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1961, t.2, nr 1–2, s. 167–176.
 29. Wasiłek S., Dzieje biblioteki parafialnej w Gołębiu do końca XIX wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 1978, t.25, nr 4, s. 85–91.
 30. Wojtkowski A., Biblioteki kościołów poznańskich w r. 1781, „Kronika miasta Poznania”, 1937, t.15, s. 172–176.
 31. Wyczawski H. E., Biblioteki parafialne w diecezji krakowskiej u schyłku XVI wieku, „Polonia Sacra”, 1953, t.6-7.
 32. Idem, Kościelne zbiory biblioteczne (wiek XVI – XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, Lublin 1975, t.3, cz. 1, s. 518–551.
 33. Zahajkiewicz M., Funkcja i znaczenie biblioteki parafialnej lub klasztornej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2002, t.77, s. 9–17.
 34. Zimnoch K., Księgozbiory parafialne w Zabłudowie w XVII - XVIII wieku, „Rocznik Zabłudowski”, 2007, t.1, s. 4–22.
 35. Żerek - Kleszcz H., Biblioteka parafialna w Pabianicach na przełomie XVIII i XIX wieku, „Papianiciana”, 1993, t.2, s. 47–61.
 36. Żmuda R., Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1966-1979, „Studia Theologica Varsaviensia”, 1981, t.19, nr 2, s. 245–284.
 37. Idem, Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1980-1990, „Saeculum Christianum”, 2001, t.8, nr 2, s. 181–249.