Baza księgozbiorów parafialnych kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich
pl en ru

Baza zawiera dane na temat zawartości księgozbiorów parafialnych w czasach stanisławowskich w czterech rzymskokatolickich diecezjach: płockiej, wileńskiej, krakowskiej i chełmskiej oraz chełmskiej diecezji grekokatolickiej. W bazie danych prezentuję podział administracyjny z 1772 roku w celu uniknięcia chaosu wynikającego z następujących później zmian organizacyjnych1.

Niniejsza strona internetowa nie jest edycją źródłową, ale opracowaniem. Nie prezentuję źródłowych brzmień nazw książek, ale zidentyfikowane tytuły lub wyłącznie autora w zależności od szczegółowości informacji zawartej w inwentarzu. Nie zdecydowałem się na wykonanie edycji źródła ze względu na charakter badań. Sposób opisu książek był bardzo zróżnicowany w związku z czym poprawna edycja była by bardzo czasochłonna, podczas gdy w niektórych archiwach i bibliotekach nie można wykonywać reprodukcji cyfrowych.

W tradycyjnych aneksach umieszczanych w opracowaniach na temat księgozbiorów parafialnych dane prezentuje się wyłącznie w jeden sposób. Zamieszcza się listę autorów i przypisuje się do nich parafie, w których wystąpiła dana książka, bądź prezentuje zawartość księgozbiorów w poszczególnych parafiach. Niniejsza baza łączy oba sposoby i umożliwia przeszukiwanie danych za pomocą kwerendy geograficznej i bibliograficznej. W podobny sposób dane zaprezentowała dr Joanna Szady w internetowym czasopiśmie Atlas Fontium, dodatkowo prezentując je na mapie.